Gotowość na projekt – co jeśli jeszcze jej nie ma, a chcesz zacząć?

Posłuchaj podcastu:

Chcecie przepis na klęskę podczas pracy nad projektem? Proszę, oto ona: podjąć się pracy nad projektem, do którego nie jesteście w pełni gotowi i brak gotowości ukrywać przed innymi, zwłaszcza przełożonymi lub klientami.

Naginanie faktów to błąd

Co dzieje się w sytuacji, w której podejmujemy się jakiegoś wyzwania, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale chcemy przekonać otoczenie na siłę, że jednak jesteśmy w pełni gotowi? W teorii naginamy fakty, rzucamy terminami niemożliwymi do osiągnięcia, ratujemy się podawaniem przykładów pracy w warunkach zbliżonych do przedstawianego projektu, ale rzeczywistość weryfikuje nasze deklaracje.

W efekcie tracimy zaufanie, podkopujemy własną wiarygodność nie tylko w tej konkretnej sytuacji, ale także na przyszłość. Czasem da się udawać przez chwilę, a czasem już na wstępie ktoś postanowi powiedzieć: “Sprawdzam!”. Proste pytania pozwalają określić, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć pożądany cel.

Odpowiedzialność wobec organizacji

Może się też zdarzyć, że nasza deklaracja gotowości na projekt zdążyła wyjść poza ramy zespołu albo organizacji. Być może ktoś z zewnątrz dostał już zapewnienie o planowanym produkcie lub usłudze, może powiadomił też swoich własnych klientów? W takiej sytuacji nasi przełożeni także tracą twarz i mogą mieć problemy z zaufaniem w przyszłości.

Zebranie szczegółowych informacji

Co jednak w sytuacji, w której z jakiegoś powodu chcesz zacząć projekt, chociaż wiesz, że jeszcze nie jesteście w pełni do tego gotowi? Być może istotny jest czas, a zakładasz, że w trakcie realizacji będziecie w stanie przygotować te rzeczy, których w tym momencie Wam brakuje?

Przede wszystkim zbierz szczegółowe informacje i dobrze zdefiniuj sytuację.

Do czego jesteście gotowi, a do czego nie? Dlaczego chcecie zacząć już teraz? Czy pomoże Wam to w dalszym rozwoju? Czy przysłuży się Waszej organizacji, instytucji? Co sprawia, że mimo niedokładnego przygotowania możecie zacząć pracę? Jakie jest ryzyko niepowodzenia? Jakie są wyniki pierwszych testów, jeśli takowe były przeprowadzane?

Uczciwość pomimo ryzyka

Uczciwość jest równie ważna co właściwe oszacowanie ryzyka. Przedstaw fakty takimi, jakie są. Pamiętaj: fakty, nie optymistyczne założenia. Przyznaj otwarcie, że nie jesteś w pełni gotowy, ale pomimo tego uważasz, że już teraz możesz rozpocząć pracę, mając świadomość tego, że ponosisz ryzyko i istnieje zagrożenie niepowodzenia. Jednym słowem - Twoim zdaniem warto to ryzyko ponieść, bo ewentualne zyski z rozpoczęcia projektu są tego warte.

Trzeba jednak rozwinąć taką wypowiedź. Jeśli istnieje ryzyko dla biznesu, to w jakim stopniu nim zarządzasz i jak je minimalizujesz? Powiedz też dlaczego ważne jest dla Ciebie rozpoczęcie projektu pomimo braku gotowości, np. bardzo liczy się czas, jeśli zaczniecie później nie osiągniecie założonych wyników albo nie powstanie Wasz produkt?

Pokaż jakie brakujące elementy jesteś w stanie dopracować na kolejnym etapie.

Co zyskujesz swoją uczciwością?

Stawiając na uczciwość i lojalność zyskujesz przede wszystkim wiarygodność i zaufanie organizacji, pracowników, klienta. Nie kłamiesz, nie mówisz półprawdy. Budujesz wizerunek siebie jako osoby, która rozumie biznes, potrafi podejmować rzetelne decyzje w oparciu o fakty.

W ten sposób pozwalasz także decydentom podejmować decyzję w oparciu o prawdziwe założenia, w odniesieniu do realnych możliwości firmy. A co za tym idzie masz stosunkowo dużą szansę nie tylko zacząć ten projekt ale też bezpiecznie go zrealizować.

Zobacz także:

Podsumowanie podcastu
Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały zaznaczone.

{"email":"Nieprawidłowy adres e-mail","url":"Nieprawidłowy adres www","required":"Wypełnij wymagane pola"}
Success message!
Warning message!
Error message!