Jak wdrażać nowe działania lub wartości w firmie?

Posłuchaj podcastu:

Oto sytuacja typowa dla wielu organizacji: decydenci postanawiają wdrożyć jakieś działanie albo wprowadzić nowe wartości i ogłaszają, że od teraz mamy nowe wartości albo jakiemuś działaniu poświęcamy szczególną uwagę. I na ogłoszeniu się kończy, bo ludzie się nie angażują albo angażują w niewielkim stopniu. Dlaczego tak się dzieje, jakie są tego konsekwencje i co zrobić, żeby osiągnąć cel?

Przykład idzie z góry

Załóżmy, że w danej organizacji ogłasza się, że od dzisiaj szczególnie cenioną wartością jest komunikacja bez przemocy (NVC) albo współpraca. Czy pracownikom wystarczy samo ogłoszenie, mail od zarządu, żeby w ciągu kilku dni zmienić swoje postępowanie czy sposób komunikacji? Przykład idzie z góry. Jeśli w organizacji tylko mówi się wiele pięknych słów, ale nie idą za nimi czyny, wartości przez nią głoszone będą wartościami teoretycznymi.

W niektórych sytuacjach zdarza się, że pracownik sam zwraca menedżerowi uwagę na nowo głoszone wartości, ale w odpowiedzi słyszy, że owszem, wartości są ważne, ale przecież gonią nas terminy. Np. mamy polepszać jakość produktów, ale przecież jest za mało czasu.

Wiarygodność i praktyka

Jeśli w organizacji głosi się określone wartości, a później nie przestrzega ich albo nie są one priorytetem, organizacja traci wiarygodność. A to oznacza, że pracownicy mogą zacząć wątpić w prawdomówność decydentów i zastanawiać się, co jeszcze w ich pracy jest ważne tylko na papierze?

Wiarygodność i efekty można osiągnąć tylko dzięki praktyce. Podstawą jest szczerość i zgodność głoszonych wartości z faktami. Jeśli głosimy, że liczy się dla nas jakość, to naprawdę stawiamy ją na pierwszym miejscu. Kolejnym ważnym elementem jest wsparcie ze strony procesów. Cały system pracy i jej ocen powinien brać pod uwagę promowane przez organizację wartości. 

Tylko rzeczy realne

Ostatnią radą dotyczącą wdrażania wartości w organizacji jest oczekiwania rzeczy realnych. Oczekiwania te powinny mieć wsparcie od strony systemowej i procesów, a komunikacja powinna być spójna z działaniami. Tylko w ten sposób ludzie przekonają się, że wartości firmy się prawdziwe i będą się do nich stosować.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat komunikacji w biznesie, zapraszam do mojego podcastu SenseMaking.

Zobacz także:

Podsumowanie podcastu
Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały zaznaczone.

{"email":"Nieprawidłowy adres e-mail","url":"Nieprawidłowy adres www","required":"Wypełnij wymagane pola"}
Success message!
Warning message!
Error message!