Jak definiować cele działu analiz, aby były adekwatne i motywowały zespół?

Posłuchaj podcastu:

Co dzieje się w sytuacji, w której wizja nowego produktu, nad którym pracuje dział badań i analiz rozmija się z wizją, jaką mają menedżerowie? Pojawia się demotywacja. Dlatego dziś przeczytasz o tym, jak jej uniknąć i do czego prowadzić może overpromise.

Overpromise, czyli rozbudowanie oczekiwań

Overpromise często pojawia się już na etapie rozmowy rekrutacyjnej. Kandydatom obiecuje się samodzielność, decyzyjność, nieskrępowany rozwój. Stwarza się tym samym wrażenie, że dział badań i analiz to wolny elektron, który może działać całkowicie samodzielnie, a jego członkowie mają pełną autonomię. Tylko, że nigdzie tak nie jest. Rozwój badań czy rozwój nowych produktów zależą nie tylko od badaczy, ale też od kierunku, w którym zmierza cała organizacja, od decyzji menedżerów.

Overpromise może w takiej sytuacji prowadzić do poczucia, że cel nie został osiągnięty, ponieważ zespół badań chciał iść w kierunku rozwiązania A, a został skierowany w stronę B.

Faktyczna rola zespołu badań i analiz

Każdy zespół ma w organizacji swoją rolę do odegrania, ale wszyscy grają do jednej bramki. Cele organizacji są ustalane przez wyższy szczebel zarządzający. Faktyczną rolą zespołu i analiz jest z kolei dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Zespół może rekomendować konkretne rozwiązania, wyjaśniać, dlaczego jego zdaniem są lepsze, ale nie do zespołu należy decyzja co do kształtu projektu. Może się też zdarzyć, że rozwiązania rekomendowane przez zespół jako najlepsze, wcale nie będą najlepsze z punktu widzenia całej organizacji.

Definiowanie celów zespołu

Celem zespołu badań nie jest znalezienie najlepszych jego zdaniem rozwiązań, a przedstawienie rzetelnych analiz i rekomendacji. Rekomendacja nie oznacza jednak, że decydenci mają obowiązek podjąć taką a nie inną decyzję. Organizacja może wspierać się rekomendacjami z różnych źródeł, a te mogą się od siebie różnić. Menedżment ma za zadanie wybrać rozwiązanie najlepsze dla organizacji.

Dlatego od samego początku należy w ten sposób definiować cel zespołu badań i analiz - jako zespołu, który ma za zadanie przygotować rzetelne rekomendacje, ale nie posiadającego odpowiedzialności za wybrane ostatecznie rozwiązanie. Zdefiniowanie granic działań zespołu będzie przeciwdziałało poczuciu frustracji w przypadku, kiedy zostanie wybrane inne rozwiązanie. 

Poczucie sukcesu

Kiedy zespół badań ma złudne poczucie decyzyjności, łatwo u jego członków o poczucie porażki, kiedy organizacja pójdzie ostatecznie inną drogą. Właściwe zdefiniowanie celu pozwoli zaś na poczucie sukcesu, kiedy rekomendacje będą przygotowywane zgodnie z założeniami i będą one na najwyższym poziomie.

Jeśli interesuje Cię temat komunikacji w biznesie, zapraszam po więcej wiedzy do podcastu SenseMaking.

Zobacz także:

Podsumowanie podcastu
Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały zaznaczone.

{"email":"Nieprawidłowy adres e-mail","url":"Nieprawidłowy adres www","required":"Wypełnij wymagane pola"}
Success message!
Warning message!
Error message!