Warsztat z komunikacji który realnie usprawni Twój biznes

Wiele problemów biznesowych wynika z nieskutecznej komunikacji. 

Wdrożenie metodologii Sense-Making przynosi trwałe zmiany, w postaci usprawnienia procesów biznesowych, skrócenia czasu spotkań i ograniczenia ich liczby, lepszego zarządzania projektami, mniejszej ilości konfliktów i większego zadowolenia zespołu. 

Realne efekty Warsztatu Sense-Making - na podstawie ponad 150 ankiet

Aby badania były miarodajne, przeprowadzamy je najwcześniej po dwóch tygodniach od zakończenia warsztatów. Dbamy o prywatność klientów - wszystkie ankiety są anonimowe. Sprawdź, co polepszamy w biznesie.

58%

Skrócenie czasu spotkań

63%

Zwiększenie wydajności 

w pracy zespołowej

78%

Skrócenie czasu przygotowania prezentacji / wystąpień

57%

Zmniejszenie liczby konfliktów wynikających z nieporozumień i błędów komunikacyjnych

77%

Zwiększenie efektywności i skuteczności działań biznesowych

64%

Poprawa współpracy między jednostkami organizacji

Jak rozwiązać problemy komunikacyjne w organizacji?

Problemy komunikacyjne w organizacjach manifestują się na wielu poziomach. 

Pierwszy z nich dotyczy braku sprawności w działaniu zespołów. Ich członkowie nie dogadują się, nie podejmują decyzji i często popadają w konflikty. Są sfrustrowani, zdemotywowani i zniechęceni, ponieważ mają poczucie braku wpływu, nieefektywności czy marnowania czasu.

Drugi dotyczy nieefektywnych spotkań. Jest ich za dużo, trwają za długo oraz nie przynoszą realnych korzyści w organizacji.

Trzeci dotyczy zbyt dużej ilości informacji, często złej jakości, wewnątrz organizacji. Prowadzi to do chaosu informacyjnego, dezorientacji pracowników, a często również błędnych działań czy decyzji. 

Czwarty dotyczy niskiej jakości komunikacji z decydentami. Przekazywana przez zespoły informacja jest niezrozumiała, niedostosowana do potrzeb managementu, zbyt ekspercka. Konflikty i problemy, które powinny być rozwiązane na poziomie zespołu, niepotrzebnie eskalowane są na poziomy managerskie.

Sense-Making to podejście, które trwale i efektywnie pomaga w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych na wielu poziomach organizacji.

Dostarczy zespołom kompetencje i narzędzia, które zniwelują problemy z komunikacją poziomą i pionową. Ograniczy przestoje i opóźnienia wynikające z nieskutecznej komunikacji. Zmniejszy frustrację pracowników oraz problem eskalowania konfliktów na wyższe poziomy organizacji.

Zmniejszy liczbę spotkań i skróci ich czas, dzięki czemu odblokuje dodatkowe moce wykonawcze w zespołach. Zmniejszy również problemy związane z demotywacją i konfliktami, wynikającymi z niezrozumienia, co często ma wpływ na mniejszą rotację.

Skontaktuj się ze mną i sprawdź, czy wdrożenie Sense-Making może pomóc usprawnić działanie Twojej organizacji!

Szkolenia z komunikacji są często niewystarczające

Jeżeli w Twojej organizacji istnieją problemy wynikające z nieskutecznej komunikacji możliwe, że próbowano je już rozwiązywać za pomocą szkoleń z komunikacji. Jeżeli jesteś na mojej stronie, to prawdopodobnie nie były one wystarczająco efektywne. 

Wynika to z różnicy między formą szkoleniową a warsztatową.

Skupienie na wąskim obszarze


Szkolenia skupione są często na doskonaleniu wybranych umiejętności i nie pozwalają zobaczyć powiązań oraz konsekwencji podejmowanych działań w różnych obszarach organizacji. Przez co ich zastosowanie ma często mały wpływ na całość organizacji.

Dostarczanie suchej wiedzy


Dostarczanie wiedzy to nie to samo, co dostarczanie umiejętności. Po szkoleniu uczestnik musi najczęściej samodzielnie przełożyć teoretyczną wiedzę na realne i skuteczne rozwiązania, co nie jest łatwe i często w efekcie szkolenie nie jest implementowane w codzienne zachowania

Teoretyczne przykłady


Szkolenia bazują zwykle na przygotowanych wcześniej kejsach teoretycznych, które często mają się nijak do problemów, które uczestnik ma do rozwiązania tu i teraz. Trenerzy nie wchodzą w specyficzne problemy uczestników, aby nie brać odpowiedzialności za szukanie rozwiązań.

Brak wsparcia menedżerskiego


Menedżerowie, szczególnie wyższego szczebla często nie uczestniczą w szkoleniach dla zespołów, w związku z czym nie widzą, jakie narzędzia dostali ludzie, jak wspierać ich wdrożenie oraz czego od nich wymagać. Przez co zdobyta wiedza ulega atrofii, ponieważ nie jest przydatna z punktu widzenia pracownika.

Trudne uzyskanie "masy krytycznej"


Bardzo często typowe szkolenia nie osiągają “masy krytycznej”, aby mieć realne przełożenie na działanie organizacji. Brak pracy na przykładach organizacji i brak zaangażowania menadżerów powoduje, że nie tworzą się wspólne wzorce, schematy działania, czy "słowa klucze".

Model “od A do B”


Szkolenia często oparte są na omawianiu “sytuacji A” oraz “reakcji B”. Problem w tym, że modelowe “sytuacje A” bardzo rzadko występują w organizacjach w czystej formie, w związku z czym “reakcje B” okazują się przeważnie nieskuteczne w realnym środowisku biznesowym.

Sense-Making to skuteczne podejście do komunikacji

Warsztat Sense-Making skutecznie rozwiązuje problemy i usprawnia komunikację w firmie, ponieważ w przeciwieństwie do typowych szkoleń jest podejściem warsztatowym i składa się z czterech elementów: wiedzy, procesu, narzędzi i wypracowania realnego rozwiązania.

Proces analizy zamiast schematu

W Sense-Making najważniejszy jest proces analityczny. Zamiast uczyć uczestników “reakcji B na zdarzenie A” pokazuję, jak rozkładać sytuację na czynniki pierwsze i na ich podstawie budować rozwiązania.

Gotowe i sprawdzone narzędzia

W metodologię Sense-Making wbudowane są gotowe, przystępne i sprawdzone narzędzia, które można wdrożyć na każdym szczeblu organizacji w celu zaadaptowania ich w firmie.

Praca "na żywo"

Podczas Warszatu Sense-Making pracuję z uczestnikami bez wcześniej znajomości przypadków, jakie przyniosą. Jest to istotny element procesu, budujący w uczestnikach przeświadczenie, że podejście faktycznie można stosować "na bieżąco", bez długotrwałych przygotowań.

Dostosowanie do uczestnika

Warsztat jest skonstruowany tak, aby dopasować się indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Umożliwia każdemu wzięcie maksimum tego, co jest w stanie wziąć i czego potrzebuje na danym poziomie organizacji.

Rozwiązania realnych problemów

Podczas Warsztatu każdy uczestnik przerabia swój indywidualny problem biznesowy, z którym się mierzy i który musi szybko rozwiązać. Dzięki temu maksymalizujemy realny wpływ Warsztatu zarówno na uczestnika, jak i całą organizację.

Hybryda online i live

Warsztat jest hybrydą online i online-live. Pierwsza część online maksymalizuje efekt dydaktyczny i skraca czas przyswajania wiedzy. Druga część online-live 1:1 z trenerem to indywidualne dopracowanie rozwiązań każdego uczestnika.

Gdzie Sense-Making sprawdza się najlepiej?

Warsztat Sense-Making szczególnie dobrze działa w fimrach, w których z jednej strony pracują umysły ścisłe, operujące na danych, analizach i liczbach, a z drugiej strony osoby odpowiedzialne za część biznesową organizacji, z którymi “inżynierowie” muszą się porozumieć i dogadać.

IT / Technologia

W firmach IT oraz technologicznych Sense-Making skutecznie usprawnia komunikację pomiędzy programistami i inżynierami a “nietechnicznymi” menedżerami i zarządem.

Finanse

Firmy, których struktura zatrudnienia wymaga współpracy zarówno osób o ścisłych umysłach eksperckich, jak i osób odpowiedzialnych za biznes.

Branże inżynierskie

Firmy produkcyjne i usługowe, gdzie duży udział stanowią pracownicy techniczni, inżynierowie.

Jak wygląda proces współpracy i osiągania wyników

Proces dydaktyczny w formie warsztatowej (w odróżnieniu od szkoleniowej) powoduje, że uczestnik natychmiast może przełożyć uzyskaną wiedzę i narzędzia na realne umiejętności i działania istotne dla organizacji. Jego przebieg jest następujący:

1

Rozmowa wstępna

Niezobowiązująco rozmawiamy o tym co powoduje, że komunikacja jest w Twojej organizacji obszarem do poprawy i czy Warsztat Sense-Making może Ci pomóc.

2

Opcjonalne testy

Opcjonalnie wykupujesz dostęp do Warsztatu Sense-Making dla “Grupy testowej” 1-2 osób, aby to one sprawdziły i oceniły realną wartość usługi dla organizacji.

3

Dobór parametrów

Po pozytywnej weryfikacji ustalamy zakres i tempo wprowadzania Warsztatu Sense-Making do organizacji. Odpowiednio dobieramy uczestników, aby osiągnąć maksymalne efekty biznesowe.

4

Przydzielenie dostępów

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp do Warsztatu Sense-Making, czyli materiałów online oraz 60 minut indywidualnej sesji warsztatowej online na żywo z Marcinem Józefowiczem. 

5

Praca z materiałami online

Materiały online do których dostęp otrzymują uczestnicy to 67 mini-wykładów wideo oraz 20 zadań do wykonania, umieszczonych na intuicyjnej i prostej w obsłudze platformie edukacyjnej.

6

Sesja konsultacji live

Po przerobieniu przez uczestnika materiałów online, umawiamy się na sesję online-live, w trakcie której pogłębiamy, poprawiamy i budujemy rozwiązania realnych wyzwań biznesowych uczestnika.

7

Zakończenie Warsztatu

Po ukończeniu Warsztatu Sense-Making każdy uczestnik posiada wiedzę i umiejętności możliwe do natychmiastowego zastosowania w praktyce. Otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w Warsztacie. 

8

Dodatkowa wiedza i wsparcie

Po Warsztacie Sense-Making Online istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci dodatkowych sesji live z Marcinem Józefowiczem. Uczestnicy mogą też dalej rozwijać umiejętności dzięki Podcastowi Sense-Making.

Sesje Live mogą zostać wykorzystane zarówno do pogłębienia wiedzy i przypadków przerabianych podczas pracy z materiałami online, jak i na opracowanie nowego przypadku biznesowego, którego uczestnik w danej chwili potrzebuje.

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy, czy i jak Warsztat Sense-Making może sprawdzić się w Twojej organizacji.

Rezultaty wdrożenia Sense-Making w Twojej organizacji

Krótsze spotkania

Spotkania zespołów staną się krótsze i bardziej efektywne.

Skuteczna komunikacja

Zwiększy się precyzja i skuteczność komunikacji w obrębie organizacji.

Płynne wdrażanie zmian

Możliwe będzie bardziej płynne i mniej konfliktowe wdrażanie zmian.

Efektywne projekty

Zwiększy się efektywność i skuteczność prowadzenia projektów.

Mniej konfliktów

Lepsza komunikacja to dużo mniej konfliktów pomiędzy działami i pracownikami.

Lepsza motywacja

Podniesie się poziom komfortu pracy i motywacji pracowników.

Skuteczne zarządzanie

Dzięki usprawnieniu komunikacji podniesie się jakość zarządzania ludźmi w organizacji.

Oszczędność czasu

Lepsza komunikacja to oszczędność czasu, możliwość koncentracji na faktycznym biznesie.

Współpraca międzydziałowa

Poszczególne działy w Twojej organizacji zaczną lepiej się komunikować i współpracować.

opinie

Opinie na temat Warsztatu Sense-Making

Wyzwaniem było pozyskanie ambasadorów zmiany.

Warsztat Sense-Making pozwala łatwiej przejść od porażki do rozważnego wyciągnięcia wniosków jak unikać błędów w przyszłości. Bardziej systematycznie podchodzę do ważkich problemów, wyzwań.

Marek Kuchta

Dyrektor Sprzedaży, koncern chemiczny

Komunikacja to proces handu wymiennego.

Serdecznie polecam warsztat Sense-Making, ponieważ otwiera oczy i w logiczny sposób daje rozwiązania co i gdzie usprawnić.

Marta Ciebiada

Compliance Manager, Coloplast Sp. z o.o.

Cyklicznie korzystamy z warsztatów Sense-Making™

Ze względu na ogrom korzyści, jakie dają organizacji warsztaty Sense-Making, stały się one dla nas jednym z kluczowych narzędzi wspomagających rozwój biznesu.

Paweł Bieniek

Prezes Zarządu, The Nets Sp. z o.o.

Marcin Józefowicz nie zawiódł nas nigdy.

W przypadku tzw. „projektów niewykonalnych”, Marcin Józefowicz sprawdza się znakomicie. Już dawno przestaliśmy organizować z Marcinem „normalne” szkolenia. Marcin wchodzi do firmy to znaczy, że rzeczywiście mamy temat, mamy potrzeby, mamy spore wyzwanie.

Bożena Stępień

Dyrektor Personalny, Dr Irena Eris


Marcin Józefowicz jest Trenerem nietuzinkowym.

Bez względu na sytuację, Marcin jest zawsze merytoryczny i profesjonalny. W sekundę wychwytuje sprzeczności i próby ominięcia niewygodnych tematów. Podczas warsztatów stwarza idealne warunki do pracy i podważania status quo.

Roksana Adamczyk

HR Manager, Damen Engineering Gdańsk

Marcin bardzo szybko "łączy kropki".

Proponując zwrotnie rozwiązania, zawsze sprawdza czy dane rozwiązanie będzie dla mnie naturalne, czy je "poczuję", dzięki czemu myśli zaczynają właściwie się układać. Zdecydowanie polecam z nim współpracę, nie tylko w zakresie Sense-Making.

Darek Knopiński

Head of Mobile, Allegro

Warsztaty prowadzi Marcin Józefowicz

Twórca i właściciel marki Sense-Making™ - systemu zwiększającego skuteczność komunikacji. Trener i moderator z kilkunastoletnim doświadczeniem, Coach ICC. Praktyk z doświadczeniem menadżerskim, członek zarządów i rad nadzorczych. Wieloletni wykładowca akademicki. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Stworzył Sense-Making™, ponieważ żyjemy w erze informacji, globalizacji i mediów. W erze już nie „szumu”, ale wręcz „huku” komunikacyjnego. Musimy umieć coraz sprawniej, precyzyjniej się porozumiewać. Pomyłki kosztują dużo.
Obecnie nie wystarczy być fachowcem w swojej branży. Trzeba wiedzieć, jak umiejętnie przekonać innych, że tym fachowcem się jest.
Dobre produkty, pomysły czy wiedza już nie wystarczą. Trzeba jeszcze potrafić je zaprezentować i do nich przekonać.

Marcin Józefowicz

Twórca Sense-Making

Klienci

Firmy, które skorzystały z Warsztatu Sense-Making

 • AEGON
 • Aivena
 • Alior Bank
 • Allegro.pl
 • Amazon Web Services
 • Anwil
 • Atende
 • Atende
 • Atlas Copco Polska
 • Aviva
 • Bank BGŻ
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Millennium
 • Bioton
 • BNP Paribas Bank Polska
 • BNP Paribas Leasing Solutions
 • Bolarus
 • Booksy
 • Coloplast
 • Connectis
 • Damco Polska
 • DAMEN Engineering Gdansk
 • De Lage Landen Leasing Polska
 • DELL Polska
 • EDP Energia Polska
 • ENUE
 • Ergo Hestia
 • Essel Propack Polska
 • Forfarm
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Glenmark Pharmaceuticals
 • Grupa Kapitałowa ENEA
 • Grupa Kapitałowa ENERGA
 • Grupa Kapitałowa K2
 • H+H
 • IQ Marketing Poland
 • Impel
 • Intel Polska
 • Internet Group
 • Kerakoll Polska
 • Lingaro
 • LW Bogdanka
 • Mazda Motor Poland
 • Media Group
 • Merck
 • Microsoft
 • Modivo
 • MONDI Group
 • MOWI Poland
 • Nationale Nederlanden
 • Netia
 • Nexus Polska
 • Omya
 • ONTEX
 • Payback
 • Pelion
 • Polska Grupa Farmaceutyczna
 • Preston
 • Procardia Medical
 • Proud Group
 • PTPiREE
 • PwC Polska
 • PZU
 • PZU Życie
 • P4
 • RADPOL
 • Recordati Polska
 • Roche Polska
 • Santander Bank Polska
 • Skanska
 • Sonoco Poland Packaging Services
 • Sygma Bank
 • SymPhar
 • The Nets
 • T-Systems
 • UPC Polska Sp. z o.o.
 • Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
 • Vision Express
 • Wirtualna Polska
 • Wurth Polska

Podcast Sense-Making

prowadzi Marcin Józefowicz

Podcast Sense-Making w praktyce omawia najczęstsze problemy komunikacyjne firm. Jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie Warsztatu.

Najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące Sense-Making

Nie znajdziemy czasu na przeprowadzenie Warsztatu Sense-Making

Szczególnie kiedy jest "słabo z czasem" warto policzyć, ile czasu w organizacji poświęca się na nieefektywne spotkania, niedomówienia, konflikty i nieskuteczną komunikację. Często korzyści z zainwestowania czasu w Sense-Making stają się wtedy bardziej oczywiste. Jednocześnie forma Warsztatu (krótkie odcinki, całość online) sprawia, że jest możliwość realizacji Warsztatu w krótkich interwałach czasowych, co bardzo ułatwia sprawne podniesienie kompetencji i poprawę sytuacji w organizacji.

Kto zdyscyplinuje naszych menedżerów, żeby to zrobili?

Jeżeli pojawia się to pytanie, to oznacza, że Sense-Making tym bardziej jest potrzebny w Waszej organizacji. Sytuacja oznacza, że ludzie mają problem z priorytetami i organizacją czasu, dlatego ciężko im rozpoznać elementy, którymi powinni się zająć, aby mieć największy impakt na organizację. Np. zajmują się mikro zarządzaniem. Sense-Making strukturalnie uczy również wyboru rzeczy najważniejszych, nie tylko w odniesieniu do samej komunikacji. Warto sobie zadać pytanie jak w takim razie wygląda komunikacja wewnątrz firmy, skoro menadżerowie nie mają świadomości, że dla organizacji ważne jest to, żeby byli lepsi w komunikacji.

Czy wdrożenie Sense-Making w ramach organizacji będzie wymagało dużo wysiłku?

Wszystko zależy od poziomu, na którym chcecie to zrobić, ale jak każda zmiana, oczywiście będzie to wymagało wysiłku. Sense-Making nie zawsze jednak trzeba lub można wprowadzać w całości organizacji. Czasem wystarczy wdrożyć go w punktach, które mają największy wpływ na organizację. Mogą to być zarówno ludzie, jednostki organizacyjne, jak i procesy.

Czy dostaniemy rabat dla większej ilości osób?

Nie, ponieważ to jest warsztat, więc nie ma tu efektu skali. Cały rynek ma takie same ceny, także klienci współpracujący ze mną od lat. Powody są więc zarówno merytoryczne, jak i etyczne.

Forma online nie jest dla nas!

18 lat działania w realu i 4 działania w online pokazują, że online jest w chwili obecnej formą efektywną i wygodną dla Klientów. Jedyne czego nie uwzględnia ta forma to tzw. “proces grupowy”. Może on być zrealizowany w innej formie na późniejszym etapie współpracy. W zamian za brak procesu grupowego dostajecie bardzo indywidualne podejście i duży komfort uczestnika, który w formacie 1:1 może pracować i analizować w bezpiecznym środowisku.

Unikalna forma hybrydy online jest w zasadzie niespotykana na rynku i niemożliwa do porównania z tradycyjnymi “szkoleniami online”. 

Występujące czasem podejście “co jest lepsze” czyli albo-albo, zamiast “i”, jest według mnie podejściem błędnym. Online ma swoją specyfikę i należy ją w pełni wykorzystać.

Online umożliwia lepsze zarządzanie budowaniem kompetencji w organizacji. W układzie tradycyjnym są zajęcia w grupie. Do zespołu wchodzi nowa osoba. Jak szybko uzupełnić kompetencje tylko jednej, nowej osoby w zespole w przypadku zajęć grupowych? W stosowanym modelu online opartym o pojedyncze dostępy można w krótkim czasie wyrównać jej poziom kompetencji. Dlatego jeśli chcemy w sposób trwały budować kompetencje, uwzględniając często występującą obecnie rotację, forma online jest najlepsza dla organizacji. 

Zarząd uważa, że komunikacja nie jest priorytetem i trzeba się skupić na innych rzeczach

Może warto sięgnąć po inne argumenty np. finansowe. Warto policzyć, ile kosztują nieefektywne spotkania osób, których pensje często są dosyć wysokie? Ile kosztują nietrafione decyzje, konflikty i niepotrzebna eskalacja w zespole? Ile kosztują zmiany wdrożone nieefektywnie z powodu błędów komunikacyjnych? Czasem najprostszym rozwiązanie jest ukończenie Warsztatu Sesne-Making w pierwszej kolejności przez osoby, które rozmawiają z Zarządem.

Mamy umowę ramową z firmą, która nam dostarcza wszystko

Niejednokrotnie pracuję z takimi firmami, ponieważ inne firmy nie dostarczają Warsztatu Sense-Making. Jest to program autorski, chroniony prawnie. Ja z kolei koncentruję się wyłącznie na dostarczaniu produktów z rodziny Sense-Making

Mamy “akademię lidera” lub inny dedykowany program rozwojowy

W wielu przypadkach do “akademii lidera” jest dołączany Warsztat Sense-Making jako uzupełnienie, pomimo tego że cały program liderski dostarczany jest przez inną firmę. 

Mamy wykupiony dostęp do platformy szkoleniowej i pracownicy mogą korzystać ze szkoleń, które chcą.

Jeżeli chcecie dostarczyć im obok wiedzy (szkolenia) również umiejętności (warsztat), warto rozważyć Warsztat Sense-Making jako uzupełnienie, które da pracownikom konkretne umiejętności przydatne w organizacji.

Pracujemy tylko na programach szytych na miarę.

Warsztat Sense-Making jest programem autorskim, który ze względu na formę warsztatową dostosowuje się nie tylko do potrzeb organizacji, ale też konkretnego uczestnika, ponieważ pracujemy na konkretnych kejsach biznesowych.

Success message!
Warning message!
Error message!